The definitive guide to South Asian lingo

Definition 1 of 1

kotika

\Ko-tik-kae\
2 2
Exclamation.
0

Definition

to eat

Usage

Nann kottika poran!
I'm going to eat. I'm kotika going.
Added 2011-12-17 by Mokkanai